Watch: post azcdrn5zix5d

Ancak, elektriğin pratiğe dönüşmesi için daha fazla gelişme gerekiyordu.

Video ID: Q0NCb3QvMi4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvKSAtIDQ0LjIwMS45Ny4wIC0gMTktMDQtMjAyNCAxMzoyMjoyMiAtIDEyNjE3MDQ3MDk=

This video was uploaded to q8nj9r.maxpassageaugsburg.de on 14-04-2024 18:18:15

Related resources: Ref1 - Ref2 - Ref3

Origin resources: Resource Map: 1 - Resource Map: 2 - Resource Map: 3 - Resource Map: 4 - Resource Map: 5 - Resource Map: 6